0,00 Kč bez DPH

CERTIFIKÁTY

Výroba KEG sudů probíhá se zajištěním kontinuální kontroly kvality. Produkty jsou podrobeny testům v nezávislých certifikovaných laboratořích - tlakové zkoušky, zkoušky mechanické odolnosti, analýzy zdravotní nezávadnosti, metrologické ověření dle platných přepisů.

certifikat_metrolog_CZ

Certifikát o schválení typu měřidla.
Vydaný Českým metrologickým institutem. Značka schválení typu: TCM 132/11 - 4857

 certifikat_metrolog_SK

Certifikát typu meradla.
Vydaný Slovenským metrologickým ústavom. Značka schválení typu: TSK 132/12 - 008